Support och underhåll

Vi erbjuder en helt anpassningsbar supportmodell som gör att du kan fokusera på ditt nästa projekt med tryggheten i att den dagliga supporten och underhållet ligger hos ett certifierat globalt team.

Se oss som en förlängning av dina nuvarande tekniska möjligheter. Vår supportpersonal kontrollerar dina system för fel eller defekter och ser till att allt fungerar som det ska.

Inga halva åtgärder när det gäller din support.

Driftsupport

Det snabbt utvecklade tekniklandskapet kräver att du ständigt kontrollerar hur bra din produkt fungerar. Vilket kan vara ganska tidskrävande! Låt vårt globala team av certifierade utvecklare ta över underhåll, övervakning och service av dina miljöer.

Vi tillhandahåller insikter och proaktivt underhåll för att säkerställa prestanda och drifttid när du behöver dem.

\

Systemövervakning

\

Systemadministration

\

Prestanda förbättringar

\

CMS uppdateringar

\

ANtivirus & Brandväggar

\

Säkerhetsbackuper

Vi är det kompletta paketet, öka din utvecklingshastighet

Applikationssupport

Modern mjukvara utvecklas sällan som en oberoende, enskild applikation utan snarare som en del av ett helt programekosystem.

Om en del inte fungerar ordentligt riskeras hela produkten. Applikationssupporten bearbetar din prioriterade uppgiftslista, fixar fel, utveckla förbättringar och se till att din produkt förblir uppdaterad och fullt fungerande.

Vi identifierar kontinuerligt förbättringsmöjligheter för att hålla din produkt uppdaterad.

\

Produktförbättringar

\

Kvalitétsförsäkring

\

Bug fixar

\

Nödlösningar

\

Projektledning

\

Förbättring av användarupplevelse

Vi integreras in i din organisation och skalar med dina växande behov

Personalförstärkning

Att hitta utvecklare av hög kvalitet är en utmaning, speciellt när du behöver skala upp snabbt och inte kan vänta på en lång anställningsprocess.

Genom att lägga till personal kan du öka din hastighet utan att förlora fart. Vi kan komplettera ditt befintliga team eller bygga ett åt dig från grunden. Vi integrerar på distans i din organisation och skala efter behov.

Du behöver inte ens bjuda in oss till ditt företagsfest. Även om vi förmodligen inte skulle avslå erbjudandet

\

Utveckling

\

Kvalitetssäkring

\

Blandade lag